Sidhuvudbild
Meny

DINA REPRESENTANTER

Christina Ståldal

webbannons-NVP-1.gif

Ledamot i kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Nr 1 på valsedeln.
Gruppledare och politisk sekreterare
Kontakt: christina.staldal@telia.com, 0725503475

Mikael Carlsson

Micke.jpg

Ledamot i kommunfullmäktige och Utbildningsnämnden. Ersättare i Socialnämnden. Är nr 2 på valsedeln.
Ordförande, gruppledare
Kontakt: mikael.carlsson@nacka.se, 0730659786

Bosse Ståldal

Bosse.jpg

Ledamot i kommunfullmäktige och i Fritidsnämnden. Ersättare i Utbildningsnämnden och Kulturnämnden. Är nr 6 på valsedeln
Kontakt: bosse.staldal@nacka.se, 0706991053

Efson Goitom

Efson.jpg

Ledamot i kommunfullmäktige. Är nr 4 på valsedeln. Kontakt: efson.goitom@nacka.se, 0704432033

Shahin Malak

Shahin.jpg

Ersättare i kommunfullmäktige. Ledamot i Socialnämnden.och i Arbete och företagsnämnden. Är nr 7 på valsedeln. Kontakt: 7478398

Lamin Jatta Modigh

Lamin.jpg

Lamin är nr 8 på valsedeln.

Carin Larsson

Ersättare i Natur- och trafiknämnden. Är nr 11 på valsedeln.

Carin Larsson

Lina Olsson

Lina.jpg

Ledamot i Natur- och trafiknämnden, ersättare i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Är nr 3 på valsedeln

YuSie Rundkvist Chou

YuSie.jpg

Ersättare i Arbets- och företagsnämnden. Är nr 5 på valsedeln

Torgny Domeij

Torgny.jpg

Torgny är nr 10 på valsedeln.

Kristina Granlund

Kristina.jpg

Kristina är nr 9 på valsedeln*

Nya laget 2019

NL:s nygamla ledarduo, Christina Ståldal och Mikael Carlsson

Oppositionsråd: Micke Carlsson
Gruppledare och oppositionsrådssekreterare: Christina Ståldal
Kommunstyrelsen inkl. utskott: Micke Carlsson, Christina Ståldal
Miljö och stadsbyggnadsnämnden: Christina Ståldal, Lina Olsson
Natur och trafiknämnden: Lina Olsson, 2:e vice ordf., Carin Larsson
Arbets- och företagsnämnden: YuSie Rundkvist Chou, Lamin Jatta Modigh
Fritidsnämnden: Bosse Ståldal
Kulturnämnden: Päivi Dahlin, Shahin Malak
Socialnämnden inkl. utskott: Shahin Malak
Utbildningsnämnden: Micke Carlsson
Val och demokratinämnden: Torgny Domeij, Ann Sundberg
Äldrenämnden: Päivi Dahlin, Carin Larsson
Överförmyndarnämnden: Kristina Granlund
Brottsförebyggande rådet: Bosse Ståldal, Kristina Granlund
Politiska sekreterare: Kristina Granlund, YuSie Rundkvist Chou, Lina Olsson
Revisor: Ingela Walck

Vår nya roll-up

nl_rollup_850x2150.jpg

Tackannons-NVP.jpg

M-ljuger.jpg

Helsidan-sista-veckan-.jpg

Bromsa-byggandet-aug.jpg

Nacka-bygger-ko-3.jpg

webbannons-NVP-1.gif

Natur-och-gronomraden.jpg

Valfolder sidan 1

sid-1-valfolder.jpg

Valfolder sidan 2

sid-2-valfolder.jpg

Valfolder sidan 3

sid-3-valfolder.jpg

Valfolder sidan 4

sid-4-valfolder.jpg

Seniorer-annons-NVP.jpg

Fulskatten-jpg.jpg

Någon gång borde de andra partierna vakna. Skatt på något man redan betalt för! Har man köpt en fastighet ingick ju vägen som en del av kostnaden. Annars hade ju fastigheten eller tomten varit billigare utan väg. Det är klart att nyttan med vatten och avlopp, som dras i eller intill vägen, är OK ā 208 000 kr. Men att därutöver betala för befintliga och allmänna vägar, lek- och badplatser ännu en gång är ju stötande. Bara ett sätt att kamma hem mer skatter.

INGA-UNGA-FaR-Ga-UNDER.jpg

NACKA-BYGGER-Ko-jpg.jpg

Annons-NVP-Varna-Nackas-framtid.jpg

Konstantin - årets demokratipristagare

Konstantin Irina

Nackalistans kultur- och demokratipris 2017 på 10 000 kr går i år till Konstantin Irina som oförtröttligt har arbetat med att sprida kunskap om kultur, natur och miljö och stadsbyggnadsplaner i och kring Henriksdalsberget. Genom hans arbete har gemenskap, stolthet och demokrati ökat i området. Nackalistan hoppas att hans exempel ska spridas till många andra bostadsområden. Vi vet att prispengarna kommer till nytta i det fortsatta arbetet. Tack Konstantin för dina fina insatser för demokratin i Nacka!

DEMOKRATIPRISET TILL GUDS HUS

Guds-hus-1.jpg

Nackalistan har delat ut årets Demokrati och kulturpris till GUDS HUS i Fisksätra. Priset är på 10 000 och mottogs tacksamt av två representanter för verksamheten. som drivs av de stora religiösa samfunden. De har skapat en mötesplats där man samarbetar med respekt för varandras särart, olikheter och likheter. Genom att öppet, ärligt och generöst lyssna på och försöka förstå den andre och med mod att möta varandra och vår omvärld. Därmed skapar GUDS HUS en mycket viktig plattform för utveckling av demokrati, fred och kulturell mångfald som borde få många efterföljare.
På bildens syns från vänster:Stefan Hercfeld, katolska kyrkan, Shahin Malak, vice ordförande Nackalistan, Awad Olwan, imam. Svenska kyrkan var förhindrad att delta. Mer info: http://www.gudshus.se..

KOM MED DU OCKSÅ!

Nu-hanger-det-pa-oss-alla-jpg.jpg

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in