Sidhuvudbild
Meny

DINA REPRESENTANTER

Christina Ståldal

chst1.jpg Ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Natur och trafiknämnden
Gruppledare och politisk sekreterare
Kontakt: christina.staldal@nacka.se, 0725503475

Mikael Carlsson

Micke_Carlsson_140.jpg Ledamot i kommunfullmäktige, Utbildningsnämnden och Socialnämnden
Ordförande, gruppledare
Kontakt: mikael.carlsson@nacka.se, 0730659786

Bosse Ståldal

Bosse-Staldal-1-100411-SW.jpg Ledamot i kommunfullmäktige och i Fritidsnämnden
Kontakt: bosse.staldal@nacka.se, 0706991053

Efsom Goitom

Efson-Goitom.jpg Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Arbete och företagsnämnden
Kontakt: efsom.goitom@nacka.se, 0704432033

Shahin Malak

Shahin-Malak.JPG Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i Socialnämnden och ledamot i Arbete och företagsnämnden
Kontakt: 7478398

Jonny Jergander

Jonny-Jergander.jpg Ersättare i kulturnämnden
Kontakt: jonny.jergander@nacka.se

Meta Jonsson

Meta Jonsson Ersättare i Utbildningsnämnden
Kontakt: meta_jonsson@yahoo.se

Kerstin Barve

Kerstin_Barve_90.jpg Ledamot i Kulturnämnden
Kontakt: kerstin.barve@spray.se, 0707536541

AKTUELLT

KOM MED DU OCKSÅ!

Nu-hanger-det-pa-oss-alla-jpg.jpg

VÄLKOMMEN TILL NACKA ALLA NYINFLYTTADE

Skurubron.jpg Nacka är en bra kommun. Natur, fritid, kultur och skolor är exempel på detta. Men det finns också mycket som behöver förbättras. Därför finns det sedan tio år ett lokalt parti, Nackalistan, som är oberoende av riksdagspartierna men som gärna samarbetar med andra partier som står upp för demokratiska värden.

Vi är starkt oroade över att kommunikationerna inte räcker till för att svälja den snabba befolkningstillväxten i Nacka och Värmdö, 60 000 fler på 15 år. Slussen ska byggas om under tio år. Saltsjöbanan tvingas stanna vid Henriksdal. Stoppen i Södra länken har ökat med 40% under det senaste året, ny Skurubro och överdäckning av 222:an och ny trafikplats vid Forum ska byggas, Österleden dröjer minst 20 år.

Vi är också oroade över att kommunens grönytor minskas, att förtätningen går för långt och drabbar natur-, fritids- och kulturmiljöer.

Den snabba expansionen leder till kraftigt ökade behov inom bland annat barnomsorg, skola och omsorg och mycket stora investeringar. Detta kräver allt större ekonomiska insatser av medborgarna och riskerar att urholka välfärden.

Vårt svar är att kommunen måste anpassa utbyggnadstakten till färdigutbyggda kommunikationer och vägar och till medborgarnas behov av en grön och socialt hållbar miljö. Bostäder till rimliga kostnader måste prioriteras.

Kontakta oss gärna om du har frågor, synpunkter och om du vill ”spela i vårt lag”. Än en gång välkommen!

2016

Nackalistan vill tacka alla som stöttat och hjälpt oss under åren och hoppas att ni följer oss även under 2016.
Vi avslutade 2015 med att fira vårt 10 års jubileum som parti, vi hade aldrig klarat av att ha det inflytande som vi haft över politiken i Nacka utan alla er som stöder oss. Under 2016 så kommer vi fortsätta att utveckla denna hemsida men även vår facebooksida som jag hoppas ni följer så att det blir mer aktuell information här.

Hemsidan kommer att uppdateras oftare och göra det enklare för er att kontakta oss och påverka den politik vi för. Vår facebooksida kommer också den att ännu mer bjuda in till att kommentera, fråga och påverka.

Tillsammans gör vi Nacka bättre.

Mikael Carlsson, Ordförande

Nackalistan 10 år!

0127542.jpg

Låt Nacka vara en fristad för förföljda författare

Nackalistan är mycket glada över att årets Nobelpris i litteratur gick till dokumenttärlitteraturförfattaren Svetlana Aleksijevitj från Vitryssland. Hon vistades under perioden 2006-2008 i Göteborg, som erbjöd henne ett säkert boende och uppehälle, som fristad för förföljda författare.

På senaste kommunfullmäktige i Nacka stödde och argumenterade Nackalistan för Miljöpartiets motion om att erbjuda en fristad även i Nacka för en förföljd författare. Motionen avslogs av Alliansen och Centerpartiets ordförande i kulturnämnden, Hans Peters. Med de svåra repressalier och dödshot som skrivande personer möter i odemokratiska länder beklagar vi det och gläds att Svetlana fick möjlighet att skriva i trygghet och säkerhet i en annan svensk kommun. Nacka väljer att satsa på fasader, kranbilsbaletter och jippon för sju miljoner kronor istället för hotade författare och en hotad demokratisk yttring.

Christina_Staldal_NL.bmp

TACK för 4225 röster!

7,1% av alla röster gav fyra, nästan fem, platser i Nackas kommunfullmäktige. Tack vare minoritetsskyddet i vallagen fick Nackalistans väljare rättvis representation i nästan alla nämnder. Den proportionella demokratin segrade.
Vi fortsätter att arbeta för demokrati, rättvisa och hållbarhet. Vi prioriterar förebyggande arbete och en lugnare exploateringstakt med hänsyn till när infrastruktur som T-banan, vägar och Slussen är klara. För oss är medborgarnas åsikter om närmiljön och naturvärdena mycket viktiga när ”Nacka bygger stad”. Nacka behöver inte hamna högst i befolkningstäthet! Allt måste gå rätt till med öppenhet, ödmjukhet och professionella konsekvens- och riskanalyser. För mycket och för fort blir lätt fel och dyrt!
Vi får nya medlemmar hela tiden - Kom med och förbättra Nacka!
Se mer under Vår politik.
På Facebook: NACKALISTAN facebook

Skarp kritik från Nackas revisorer mot tunnelbaneprojektet

Nackalistan, NL, var det enda partiet som inte röstade för tunnelbaneavtalet. Inte för att vi är emot tunnelbana, tvärtom, utan på grund av att det saknades en konsekvens- och riskanalys för Nackas största byggprojekt någonsin . Inget seriöst företag skulle riskera ägarnas pengar utan att i förväg ha gjort en mycket noggrann ekonomisk och riskanalys vid en liknande investering. NL vill heller inte vara slarvig med ägarnas, dvs medborgarnas pengar. Detta stöds av kommunens revisorer vilka nu riktar skarp kritik mot kommunstyrelsens ordförande och kommunledningen. Åtta månader efter beslutet och passligt nog efter valet har kommunledningen lagt fram ett urval av tänkbara risker och konsekvenser men ingen riktig analys. Det saknas ekonomiska analyser av risker för fördyrningar på grund av problem med signalsystem, depåanslutningar, tunneldrivningar, geologiska förutsättningar och bygget av bussterminal vid Forum. Det saknas konsekvenser av om tunnelbanan blir försenad, vad Slussenbygget kommer att innebära, bygget av Skurubron och av samtidiga övriga infrastrukturprojekt som ska genomföras. Trafikinfarkten som kan uppstå under 15 år finns inte heller med. Nackas medborgare ska enligt avtal stå för minst en miljard utan kostnadstak. Vad blir konsekvenserna av en fördubbling av kostnaderna som i stadshusskandalen? Kommer t-banan att stanna i Sickla om den kalkylerade budgeten inte håller?
Om Sicklaön med 35 000 invånare vore en egen kommun skulle den vara större än 75% av landets kommuner och den fjärde mest befolkningstäta. NL har länge menat att Sicklaön är värd en spårbunden trafik som tunnelbana vilken staten och landstinget borde betala för. Men i avtalet förbinder sig kommunen att bygga för 40 000 fler invånare på västra Sicklaön och betala minst en miljard. Utmaningen för kommunen borde nu vara att uppdra till professionella och oberoende revisorer att göra en riktig risk- och konsekvensanalys och utifrån denna omförhandla tunnelbaneavtalet och utveckla Nacka med förnuft. NL vill ha tunnelbana på rimliga villkor för ekonomi, invånare och företag i framtidens Nacka.

Vi protesterar mot utrensningen av Nackalistans Christina Ståldal!

På initiativ av Mats Gerdau har moderaterna och övriga allianspartier i Nacka rensat ut Nackalistans ledamot Christina Ståldal från mötena i Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, KSSU, respektive arbetsutskott, KSAU. Under Erik Langbys tid och förra valperioden var det helt OK att hon deltog, utan rösträtt och utan ersättning. Efter valet är Christina dessutom ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen. Tidigare ansågs det lämpligt att Nackalistan fick insyn i stadsbyggnadsfrågor i ett tidigt stadium. Men inte nu längre! Nackas vision om öppenhet och mångfald gäller inte inom politiken!

Så varför har detta hänt? Jo, KSSU och KSAU har kraftigt ökat i betydelse sedan starten av ”Nacka bygger stad”. Nackalistan är mycket aktiv i dessa frågor och räds inte att ställa krav på varsamhet i stadsbyggandet. Vi sätter fingret på de ömma punkterna och vill rädda Nackaborna från t.ex. trafikinfarkter, mörkläggning av planer, slöseri och extraskatt för vägar. Däri ligger förklaringen!

I riksdagen får alla partier plats i alla utskott därför att man anser det vara en tillgång för demokratin att alla får delta i beredningen av ärendena. Där har man insett att man spar mycket tid om invändningar och synpunkter kommer in tidigt i beslutsprocessen. Tid som bekostas av skattepengar. Med Gerdau och Alliansens agerande mot Nackalistans ledamot blir våra väljare uteslutna från de viktigaste utskotten!

Nackalistan ger inte upp utan kämpar vidare mot odemokratiskt ledarskap. Vi fortsätter att vara lokala och lojala och kräva öppenhet och mångfald för alla. Vi är lojala mot våra väljare, mot de lokala behoven och mot den parlamentariska demokratin på hemmaplan.

Igår var det en livaktig debatt om Fisksätrafrågor i Fisksätra Folkets Hus. I panelen satt vår egen Christina Ståldal. Det märktes tydligt vilken förankring vår kandidat på fjärde plats, Efson Goitom, har i Fisksätra. Det var många som shade röstat eller skulle rösta på honom. Märkligt var att se och höra SD:s representant orera om Inga fler Fisksätra, vilket är namnet på den kampanj dom driver. Vilken spottloska mot alla i salen som engagerat sig så mycket i att göra Fisksätra bättre.

Bevara naturområdet i Alphyddan

Christina Ståldal, Nackalistan - Nackalistan är 100% emot kommunens planer på att bebygga den enda lilla naturbiten som finns kvar i Alphyddan, säger Christina Ståldal. Jag tror att planerna är ett klart utslag av tänkandet bakom NACKA BYGGER STAD. Vi frågor oss i stället NACKA BYGGER VAD?. Det här är inte att ta hänsyn till människors behov av en god miljö med tillgång till natur.

Grattis Barbro!

Kerstin Barve, Christina Ståldal och Finn Zetterholm från Nackalistan uppvaktade Barbro.

Nackalistans Demokratis- och kulturpris 2014 à 10 000 kr har tilldelats
bibliotekarien, folkbildaren och demokratikämpen Barbro Steeneby Bolonassos som i 30 år och med stort engagemang har utvecklat biblioteket i Fisksätra till en mycket viktig, framgångsrik och erkänd mötesplats för litteratur, demokrati, bildning, språkutveckling och läsförståelse . Genom samarbete med skolor, föreningar och Fisksätrabor har hon starkt bidragit till utveckling av övrig kultur vilket har stärkt den lokala kulturen, identiteten och stoltheten.
Priset delades ut av Nackalistans Finn Zetterholm, författare från Älta, med stöd av Kerstin Barve och Christina Ståldal.
Bakgrunden till Nackalistans pris är att Nackas kommunfullmäktige 2002 beslöt att inrätta ett årligt demokratipris för att stimulera demokratin. Priset delades ut en gång för att sedan läggas ned av en oförklarlig anledning och utan ett nytt beslut i fullmäktige. Nackalistan tog därför initiativ till att inrätta ett eget pris.

Tidigare pristagare är Älta kulturförening, nätverket Bevara Saltsjöbanan, Fisksätra Ungdomsråd och Orminge Karneval.

Lyckad start på NACKA TÄNKER TILL

Nackalistans Christina Ståldal avtackar Lennart Klaesson och Tor Edsjö. Moderatorn Nils Lundgren i bakgrunden.

Det första mötet i NACKA TÄNKER TILL, se nedan, blev mycket lyckat och uppskattat bland de hundra engagerade deltagarna. Huvudtemat var Slussen - Plan B som presenterades av arkitekterna Lennart Klaesson och Tor Edsjö samt av Ole Settergren från nätverket Nacka Värmdöbor för Slussen.
Mötet leddes av Nils Lundgren. En arbetsgrupp ska nu ta fram teman för kommande möten.

Välkommen till NACKA TÄNKER TILL! Ett moratorium för reflektion om byggplaner

Trumpeterna smattrar - NACKA BYGGER STAD. Men allt fler frågar sig NACKA BYGGER VAD? För mycket, för fort blir lätt fel och dyrt! Nackalistan tar därför initiativ till NACKA TÄNKER TILL, ett öppet och partipolitiskt obundet moratorium med betänketid för reflektion och analys om Nackas byggplaner. Start 20 augusti kl. 19 i Nacka konferenscenter, om Slussen plan B och trafikfrågor.

De senaste 30 åren har Nacka vuxit med nästan 35 000 invånare. Lika mycket planerar nu kommunen att Nacka ska växa men på halva den tiden. Trots att Nacka ligger i tio-i-topp i befolkningstäthet av landets 290 kommuner. Många frågar sig om det vettigt att bygga så mycket och dessutom så fort, när vi redan har stora problem med kommunikationer och Nacka är så tättbebyggt. T-banan till Nacka blir klar om kanske 15 år, ombyggnationen av Slussen om kanske 10 år. Stoppen i Södra länken blir fler och grannen Värmdö växer.

Exempel på svajigheter är många. Efter år av köer började en ny Skurubro att planeras men utan full statligt betalning enligt deras uppdrag.Istället får Nacka– och Värmdöborna betala notan på grund av kommunens bristande planering. Nackaborna får betala flera hundra miljoner för ”shoppingbron” från Kvarnholmen till Forum. Tiotusen nya skattebetalare i gamla sommarstugeområden tvingas att betala kostnaden för renovering av allmänna vägar. Mångmiljardprojektet Danvikslösen lades plötsligt ned, stadshusbygget överskreds med 200 miljoner, väg- och förskolebyggen stoppas upp pga bristande dialog med medborgarna och kulturhus föreslås rivas till förmån för höghus.

För ett halvår sedan sa alla partier utom Nackalistan Ja till ett avtal om T-bana vilket innebär att Nacka ska betala 850 miljoner för att få T-bana till Forum. Utan risk- och konsekvensanalyser på bordet.! Nyligen stoltserade kommunalrådet Gerdau med en överenskommelse med M-kollegorna i grannkommunerna om att skattebetalarna i Nacka ska få betala för halva bussterminalen i Forum dit T-banan ska gå.

Så här kan det inte fortsätta. Inte i en kommun som säger sig vilja ”vara bäst på att vara kommun” och med många framtida ekonomiskt tunga investeringar. Efter samtal med medborgare, byggkonsulter och företrädare för företagare och boende tar Nackalistan initiativ till NACKA TÄNKER TILL, ett partipolitiskt obundet moratorium, betänketid för reflektion och analys för och med Nackaborna.

Välkommen och hör gärna av dig/er med idéer och frågor och om du vill vara med i en partipolitiskt obunden arbetsgrupp för NACKA TÄNKER TILL!
Christina Ståldal, 072-5503475, christina.staldal@nacka.se

Vår valkampanj smygstartar med annonser i NVP Har du frågor om vår valkampanj eller vill hjälpa till? Kontakta kampanjledaren Christina Ståldal, info@nackalistan.se eller 0725503475.

BOOVÄGEN - Kulturhistoria värd att bevara

Boo-Kapell.jpg

Kulturvärden i Boo hotas när planarbetet nu har påbörjats
Motion ang bevarande av Boovägens kulturhistoriska värde
Klicka på länken ovan för att läsa mer...

Just nu, sommaren 2014, pågår projektering för genomförande av detaljplan för område Y och Z.
Hur vill de styrande politikerna att framtiden ska kommentera de förändringar som området står inför ?
- "Det var kloka och omdömesfulla personer som valde att bevara den kulturella idyllen i området runt Boo Herrgård"
eller
- "Tänk att de kunde förstöra ett så fint område på detta okänsliga sätt"
Vi ser med förskräckelse hur projekteringen av förskolan på Galärvägen har påbörjats utan ordentliga underlag.
Boovägens sträckning ner mot Boobadet likaså - ingen särskild hänsyn tas till kulturvärdena kring Boo herrgård.
Boobadets planering är utan all hänsyn till områdets natur- och kulturvärden.
Vilken roll spelar Kommunantikvarien?
Vilken roll har Nackas stadsarkitekt?
och
Var finns Nacka skönhetsråd?

Tidigare "WHISTLEBLOWINGAKTIONER"

LYCKAT möte om GATUKOSTNADERNA I NACKA
Det stora DEBATTMÖTET den 16 oktober2013, anordnat av Villaägarna, gick mycket bra.
NACKALISTAN FICK NÄSTAN ALLA APPLÅDER och en del nya medlemmar.
Vår TYDLIGA HÅLLNING är uppskattad, vilket är mycket glädjande.
Läs mer i Villaägarnas länk här: länkMåndagen den 3 juni 2013 hölls ett
ÖPPET MÖTE om GATUKOSTNADERNA
I NACKAS sk FÖRNYELSEOMRÅDEN.


i Boo Folkets Hus med Nackalistan som en av arrangörerna

"Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund, redogör för och svarar på frågor om bland annat":

• Hur vanligt är det med gatukostnader i landet och hur ser utvecklingen ut?
• Varför Villaägarnas vill uppnå en finansiering via skattsedeln i första hand.
• Det statliga utredningsbetänkandet om gatukostnader.
Problematik kring vägföreningar som får lov att genomföra kommunens detaljplaneändringar.

Debatt om vad kan föreningarna tillsammans kan göra för att
stoppa denna extraskatt.

Se utskrivbar länk nedan:
Gatukostnader - allas gata

SATSA PÅ HENRIKSDAL

…kulturhus och fritidsgård i samma hus
…busstrafiken, gångvägar och vintersäkra trappor
…parkmiljön och bevarande av naturen
…förebyggande arbete – inga unga får gå under
…miljön kring Ryssviken och de gröna kilarna

STOPPA KVARNHOLMSBRON

• Stoppa miljonslöseriet med byggande av Kvarnholmsbron

• Bevara naturen och miljön kring Ryssviken och de gröna kilarna

• Bevara biologiska mångfald och djurlivets förutsättningar

• Minska buller, biltrafik och luftföroreningar

• Ta hänsyn till de närboende och mark- och miljödomstolen

• Bevara Nackas sjöar och stränder och inrätta naturreservaten nuPLANERA FÖRNUFTIGT OCH TA VERKLIG HÄNSYN TILL MILJÖN OCH FOLKVILJAN!

BADPLATSEN I FISKSÄTRA HOTAD
I Nackas satsning Fisksätra pir båthamn och museum finns många frågetecken inte minst vad gäller ekonomin.
Beslut om projektet har tagits på allt för lösa grunder, och dessutom är det inget som Fisksätraborna önskar sig.
Insändare i NVP debatt, 4 dec 2012
Läs hela insändaren, klicka på länken
Pir i Fisksätra

MOTION om ÖPPENHET och MEDDELARFRIHET för OFFENTLIGANSTÄLLDA
Personal inom olika verksamheter är rädda för att yttra sig och säga vad de tycker. De tror ibland inte ens att de har rätt att göra det. Detta klimat måste snarast förbättras för att kommunen ska kunna leva upp till målet öppenhet och mångfald.
Läs hela motionen, nov 2012, klicka på länken
MeddelarfrihetNUFÅR DET VARA NOG PÅ SLÖSERIET I NACKA!
Rapport på rapport från revisorer och medier visar på grava missförhållanden i kommunen, slöseri med skatter och stora demokratiska underskott.
Till exempel kostnaderna för om- och tillbyggnaden av stadshuset som har tillåtits skena från 170 miljoner våren 2010, till dagens slutsumma på 385 miljoner, dvs 215 miljoner dyrare än vad de folkvalda politikerna ursprungligen beslutat om.
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

NÄR SKALL NATURRESERVATET TROLLSJÖN GENOMFÖRAS
Varför genomförs inte detta - som utlovades redan inför valet 2006???SAMMANBLANDNING MELLAN TJÄNSTEMÄNNENS OCH POLITIKERNAS ROLL
Insändare i NVP 120229, klicka på länken nedan.
Tjänstemännens och politikernas rollÄN EN GÅNG STRUNTADE S, MP och V I VÄLJARNA
I senaste kommunvalet röstade 2 600 Nackamedborgare på Nackalistan . Det gav tre av ordinarie 29 platser i kommunfullmäktige.

När oppositionens platser i de 13 nämnderna skulle fördelas valde S att, tillsammans med MP och V, i stort sett strunta i Nackalistans väljare. De tillskansade sig alla de 29 ordinarie platserna trots att Nackalistans väljarstöd borde ha gett 4 ordinarie platser. Det som blev över till oss var fyra platser som ersättare av 29 möjliga.

S, MP och V tycks styras av egna maktintressen och inte av medborgarnas röster.

Nackalistan är en främmande fågel på de traditionella partiernas marknad men vi ska fortsätta att sjunga högt om miljö, demokrati och rättvisa på fullmäktige och på gator och torg där ingen kan utestänga oss.GENOMFÖR NATURRESERVATET SKURUPARKEN NU
Det har Nackalistan arbetat länge för. Nu har det äntligen blivit av men hur förvaltas det?

SKURUBRON
Vi röstar för ny bro i befintligt läge.
Billigast, minst påverkan på miljön,
minst inverkan på Skuruparken
NACKAL!STAN säger NEJ till broavgifter!
Avgifter är orättvist mot Booborna och Värmdö.
länktext

FISKSÄTRA UNGDOMSRÅD FÅR NACKALISTANS DEMOKRATIPRIS 2011
LÄNK TILL PRESSMEDDELANDE

NACKAL!STAN säger NEJ
till nedläggning av Saltsjöbanan


Skriv på namninsamlingen du också på
http://www.bevarasaltsjobanan.nu
GENOMFÖR NATURRESERVATET SKURUPARKEN NU
Nu blir det äntligen av! Enligt vallöfte inför valet 2006 skulle det vara färdigt redan inom föregående mandatperiod.
"NU RIKTAR VI ÖGONEN MOT NATURRESERVATET TROLLSJÖN SOM OCKSÅ UTLOVADES REDAN 2006!!!"ANTAGEN DETALJPLAN KATASTROF FÖR ÄLGÖ
Detta är vad Älgöborna tycker om detaljplanen och dess påverkan av Älgös unika Skärgårdskaraktär och om de galopperande kostnader som drabbar alla Älgöbor.
Läs mer, klicka på länken

Välkommen att vara med med dina idéer i Nackalistan
Hör av Dig till info@nackalistan.se eller direkt till någon av oss
som Du hittar under kontakter

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in