2020-04-06

Tack, Nackabo ...

... för att du erbjudit dig att handla åt grannen, stannat hemma om du kunnat, gått till jobbet om du är frisk och måste, stöttat dina lokala företag, skrivit brev och ringt till äldre som är isolerade, bjudit vårdpersonalen på mat, inte uppsökt vården i onödan, informerat dig, varit källkritisk, hållit humöret uppe och mycket mer …

Ett särskilt tack till dig som jobbar inom vård, äldreomsorg, förskola, skola, sophämtning, städning och annan viktig samhällsservice!

Vi kommer att klara det här

TILLSAMMANS

Kontakta gärna Nackalistan med dina tankar och funderingar.

 

2020-03-17

Fokus på framkomligheten, medan tid är!

I januari aviserade den styrande alliansen i Nacka plötsligt att bostadsmålet skulle halveras. Den höga byggtakten som Nackalistan kritiserat från början skulle därmed dämpas rejält. 

Nackalistan välkomnar nyheten, men är kritisk mot tystnadskulturen som präglar Nacka kommuns ledning. Ingenting av det här hade vi i oppositionen fått veta, trots att vi i Nackalistan ställt frågor om bland annat den vikande bostadsmarknaden så sent som i höstas. Det strider mot demokratiska principer som ska gälla i vårt samhälle, där även en politisk opposition ska kunna få ärliga svar på sina frågor.

Vad gäller själva sakfrågan ser vi dock stora möjligheter nu med att INTE bygga i värdefulla naturmiljöer som Trolldalen, Ryssbergen och värdefull kulturmiljö som Birka. Dessutom ser vi nu att det finns en chans för infrastrukturen att hänga med så att det inte behöver uppstå samhällsekonomiskt och klimatmässigt förödande köer i trafiken.

Texten på bilden:
Nu när NL:s politik att dämpa byggtakten har fått gehör finns möjlighet till   

- fler infartsparkeringar      

- storsatsning på kollektivtrafik (bussar och båtar)

- fler direktbussar in till stan från olika delar av Nacka

- smart prioritering av byggandet med framkomlighet i fokus

2020-03-10

Satsa på barnen, medan tid är!

 

Barnen är det viktigaste vi har. Låt oss investera i dem och ge dem alla möjligheter att utvecklas med rörelse och aktiviteter. Gå gärna med i Facebook-gruppen Rädda Nackaidrotten för att följa debatten och få veta mer om föreningar och ideella krafters tankar och idéer om hur vi bygger ett samhälle där även barn och ungdomar får plats.

Och kanske viktigast av allt - låt oss överlämna en jordklot som är väl förvaltad till framtida generationer.

Texten på bilden:
- Nu när byggtakten halveras - ge plats för idrottsytor nära bostadsområden och skolor.

- Öka tryggheten och förebygg kriminalitet med fältassistenter och lokala poliser.

- Låt klimat och miljö få högsta prioritet, för de ungas framtid.

Se annonsen i större format.

2020-02-16

Företagare, vad tycker du är viktigast?

Nackalistan vill:

- Prioritera framkomligheten och anpassa byggandet
- Avsätta mer mark och fler lokaler åt småföretag och lättare industri
- Underlätta för företag att hitta arbetskraft genom fler hyresrätter

2020-01-23

Nedläggningen av Naturskolan i Velamsund

 

Nackalistan vill bevara Naturskolan i Velamsund som under 31 år fungerat fantastiskt bra. Många pedagoger, skolledare och elever har vittnat om hur viktigt och väl fungerande verksamhet som bedrivs och aldrig förr har väl behovet av kunskaper i ekologi och miljökunskap varit så stora som nu. Alliansens förslag att lägga ner Naturskolan är dåligt underbyggt och en noggrannare genomlysning av nuvarande verksamhet borde göras innan man tar beslut om nedläggning. Läs artikeln i Mitt i Nacka här.

 

2020-01-15

Skurubron

Nu sker de första sprängningarna vid bygget av den nya skurubron. Alliansen tecknade för några år sedan ett avtal med Trafikverket där man valde att bron till två tredjedelar skall bekostas av broavgifter. Detta kommer alltså att bli en dubbelbeskattning av alla som nyttjar bron och som först skall betala för denna bro samt andra runt om i landet samtidigt som man alltså måste betala en gång till vid varje passage. Vi tycker detta är helt galet och vill se att avtalet omförhandlas.

2020-01-12

Skapa en stadspark med biologisk mångfald

Nackalistan har lämnat in en motion om att de nya stadsparker som skapas skall ha en inriktning och utformning för att skydda den biologiska mångfalden i kommunen. Det är extra viktigt nu när alliansen väljer att bygga bort olika grönområden att de som skapas nytt ges rätt förutsättningar redan från början. Motionen behandlades i kommunstyrelsen 2020-01-12.Nackalistan har lämnat in en motion om att de nya stadsparker som skapas skall ha en inriktning och utformning för att skydda den biologiska mångfalden i kommunen. Det är extra viktigt nu när alliansen väljer att bygga bort olika grönområden att de som skapas nytt ges rätt förutsättningar redan från början. Motionen behandlades i kommunstyrelsen 2020-01-12.