Höj ambitionen för Älta centrum!

Älta centrum står inför en ombyggnad som är välbehövlig och i huvudsak positiv. Dock är flera problem olösta inför beslutet som ska tas av Nackas kommunfullmäktigemöte den 12 oktober.

Med hjälp av en arkitektbyrå har flera eldsjälar i Älta tagit fram ett alternativt förslag till kulturhus, bibliotek och fritidsgård. Det handlar om en mer öppen inomhusmiljö med etage som kopplar ihop bibliotek med kulturhus, en foajé som lämpar sig för caféverksamhet och kan användas som mötesplats.

Vi måste se det nya centrumet i ett 50-årsperspektiv!

Nackalistan vill:

  • Utreda behov av parkering för boende och besökare
  • Utreda möjlighet att ta skydd under tak i centrum
  • Bygga husen så att innergårdarna får mer solljus
  • Öppna upp ett etage mellan bibliotek och kulturhus vilket ökar tryggheten för såväl besökare som personal
  • Skapa ytor för studieplatser och läsesal i biblioteket

Klicka här för att ladda ned det flygblad som alla ältabor fick i sin brevlåda vecka 39.

Vill du veta mer?

Ältas föreningar har skapat en film där det alternativa förslaget presenteras.

Ovan: ältabornas förslag till foajé till Älta Kulturhus Nacka

Ovan: Nacka kommuns förslag till foajé till Älta Kulturhus