Fisksätra

Utveckla och stärk Fisksätra

Fisksätra är Nackas mest internationella kommundel och har den största mångfalden. Det är en “mogen” förort där många med utländsk bakgrund kom för någon generation sedan och har sett barn och barnbarn växa upp här. Vi som bor i Fisksätra tycker att här är som en by - även om inte alla känner alla, så känner de flesta igen varandra och kan hitta någon koppling sinsemellan.

Vi i Nackalistan vill utveckla och stärka Fisksätra ytterligare, varsamt och i samråd med de boende.

Fler bostäder och utökad service

Stena fastigheter har planer på att bygga ut Fisksätra med fler lägenheter på parkeringsplatserna. Detta bör ske i samråd med människorna som redan bor här, utan att förstöra det unika med Fisksätra och det som präglar området. Nackalistan föreslår att Stena fastigheter börjar med att bygga på de södra parkeringarna, vilket gör att de nya byggnaderna inte blir lika iögonfallande som om de byggs på de norra parkeringarna mittemot Saltsjöbanan. Därigenom kan också lärdomar hinna dras innan man bygger ut även de norra parkeringarna. Centrum borde rustas upp och moderniseras så att fler affärsidkare vill hyra lokaler där.

Skola

Nackalistan anser att det var ett stort misstag att lägga ner högstadieskolan i Fisksätra. Ett samhälle som Fisksätra behöver sammanlänkande ställen som en skola, där barnen lär känna varandra och växer upp tillsammans. Droppen kom våren 2019 när även Fisksätraskolan lades ner. Till hösten blev det trångt på bussen mot centrala Nacka av alla barn som åker kors och tvärs i kommunen, eller till och med till andra kommuner. Samhörigheten i “byn” påverkas negativt.

Badmöjligheter

Sedan marinan byggdes ut med 500 nya båtplatser i närheten av den befintliga stranden på Fisksätra holme har oro väckts över kvaliteten på badvattnet och botten vid Fisksätra holme.
Nackalistan anser det självklart att Fisksätraborna ska ha goda badmöjligheter. När simhallsfrågan var på agendan sommaren 2015 var Nackalistan det parti som arbetade mest intensivt med opinionsbildningen.

Vi tycker att det är naturligt att simhallen ska ligga i Fisksätra där 8 000 personer skulle få gångavstånd, där det är nära till tåg- och bussförbindelser, samt där folkhälsan verkligen behöver ett lyft. Dessutom bor det väldigt många barn och vuxna i Fisksätra som inte är simkunniga och som skulle gynnas av närheten till badet. Simhall i Fisksätra stöddes bland annat av Stena fastigheter, Hyresgästföreningen samt av museet Hamn. Tyvärr förlorade förslaget med en enda röst i kommunfullmäktige i september 2015.

Inte heller ersättningsbassängen förlades till Fisksätra, utan även den ligger i närheten av det gamla Näckenbadet. Nu är simhallsfrågan åter aktuell sedan Tagehus, den entreprenör som vann kommunens upphandling, beslutat att dra sig ur avtalet om offentlig-privat-samverkan (OPS). De fick inte banklån. Kan det vara för att banken också insåg att tomten där Näckenbadet ligger är osedvanligt olämplig för att bygga en simhall på, och att det därför blir svårt att få god ekonomi i verksamheten?

Vi i Nackalistan förvånas över den kortsiktighet som präglat Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiets syn på simhallsfrågan. Vi vill att frågan lyfts upp på agendan igen. Gör om och gör rätt!