Sicklaön

Nackalistan valde som enda parti att rösta emot t-baneavtalet 2014 då det inte fanns någon risk- och konsekvensanalys. Analysen tillkom i efterhand, vilket vi tycker är en dålig förutsättning för att fatta ett välgrundat beslut. Däremot är inte Nackalistan emot en tunnelbanelinje i sig, till Nacka och gärna på sikt vidare till Orminge och Boo. Beslutet om tunnelbana är ett faktum där en majoritet av partierna har varit positiva till avtalet och dess följder. Nackalistan fortsätter att kämpa och argumentera för att de mest skyddsvärda områdena ska förbli orörda.

Ett axplock av våra förslag:

 • infartparkeringsgarage för cykel och bil i anslutning till en entré vid varje t-banestation
 • Värmdövägen ska ha plats för både bilar, bussar, cyklar och fotgängare samt trädplanteringar med skelettjord

västra Sicklaön

 • vi är emot att östra Plania bebyggs med fyra bostadskvarter. Vi vill istället att Sickla IP utökas med en 11-spelarfotbollsplan och att den existerande gymnastikhallen behålls.
 • vi vill se en annan dagvattenlösning istället för skärmbassäng i Kyrkviken (Järlasjön) 
 •  vi vill ha en hiss till de äldre som bor på Danviksberget

centrala Sicklaön

 • vi är emot exploateringen av Birkaområdet
 • vi vill bevara hela Ryssbergen orörd och låta det bli naturreservat
 • vi vill bevara Lillängsskogen samt ekbacken vid Storängen
 • vi vill se en utredning av kostnader för överdäckningen över Värmdöleden
 • Vikdalsvägen ska ha plats för både bilar, bussar, cyklar, fotgängare, trädplanteringar med skelettjord
 • vi vill att Stadsparken blir en grönskande park med natur och växter

östra Sicklaön

 • minska antalet stugor i Skuruparken successivt och gör området till naturreservat
 • utveckla Ektorp centrum med torghandel
 • rena vattnet i havsnära miljöer