Östra sicklaön

Sicklaön i sin helhet kommer under de närmsta åren att genomgå stora förändringar. Även om det mesta händer i centrala eller västra delen av ön i samband med tunnelbanans intåg är en hel del på gång också i den östra delen.

Här kommer t ex att byggas en helt ny Skurubro, ett arbete som startade under hösten 2019. Stora områden runt den nya bron påverkas av nya påfarter och avfarter. De två gamla Skurubroarna kommer att få nya inriktningar där den ena ska vara för gång- och cykeltrafik och den andra ska bli en lokalgata för bilar. Den borgerliga majoriteten skrev för några år sedan ett avtal med Trafikverket om att den nya Skurubron skulle finansieras till två tredjedelar av broavgifter, något som vi i Nackalistan kämpat hårt emot. Vi ser det som en självklarhet att statliga vägar skall finansieras fullt ut av staten, och att invånarna i Nacka och Värmdö inte dubbelbeskattas.

Skuruparken med sin unika karaktär är något som vi i Nackalistan kämpat länge för att bevara och skydda. Turerna kring parken har varit många, men vi från Nackalistan har tillsammans med en aktiv förening bevakat frågan. Tyvärr beslutade kommunfullmäktige i maj 2020 att ge upp reservatbildandet. Nackalistan röstade nej till beslutet. Vi hade hellre sett ett permanent skydd för parken.

Det är viktigt att även boende på östra Sickalön har nära till idrottsplatser och bollplaner. Vi ser positivt på en utveckling av verksamheten vid Skuru IP. Det är dock viktigt att parkeringsplatser anläggs i närheten så att det inte blir ett parkeringskaos vid idrottsplatsen.

Kustremsan och miljön kring de havsnära områdena i kommunen är viktiga att skydda. Att det vatten som letar sig ut i bland annat Skurusundet är så rent som möjligt är viktigt för att skydda den känsliga miljön i detta område. Den biologiska mångfalden och ekologin är något som vi jobbar för i hela kommunen.

Nackalistan ser gärna en utveckling av Ektorps centrum så att det ska finnas en levande lokal mittpunkt även här. Välfungerande butiker och centrum i närheten av bostadsområden gör det lättare för invånare att klara av att få ihop vardagen även utan bil, vilket är en viktig pusselbit i den stora omställning som behöver göras i samhället.