Västra Sicklaön

Västra Sicklaön är på gång att omvandlas till en tätbebyggd stad, en fortsättning på Södermalm och Sjöstaden i Nacka. Sedan tunnelbaneavtalet skrevs under med dess krav på byggande av 13 500 lägenheter har en hel del hänt. Speciellt märkbart är det på Kvarnholmen som är helt omvandlat och nu är en tätbebyggd del av västra Sickla.

Området är mångfacetterat med de från hyresrätter ombildade bostadsrättslägenheterna på Henriksdal, de många nya bostadsrätterna på före detta funkispärlan Kvarnholmen, exklusiva Saltsjöqvarn, Danviken med det anrika hospitalet som numera är äldreboende, och Finnboda som tidigare var mest känt för sina rejvpartyn. På Finnberget, Finntorp, Ekudden och i Alphyddan återfinns bostäder byggda från sent fyrtiotal till sextiotal, och nu förtätas dessa områden i rask takt.

Nackalistan påminner ständigt om att med nytillkomna invånare behövs även fler verksamheter för kultur, idrott och fritid, samt platser där människor kan samlas utan att behöva konsumera.

Vi röstade nej till t-baneavtalet som saknade en risk- och konsekvensanalys. Det hade behövts, visar det sig nu, inte minst med tanke på trafiksituationen och bristen på planerade idrottsytor. Vi fortsätter att argumentera och kämpa för att så långt möjligt bevara orörda naturområden. Andra viktiga frågor att bevaka är

  • att byggnadsförslagen ska vara klimatsmarta och långsiktigt hållbara
  • att kultur- och idrottsytor finns med i tillräcklig mängd
  • att de gårdar som byggs inte blir för små och solfattiga, vilket bl a är negativt för barns lek
  • att byggnadskaraktär och historia i Sickla finns bevarad så att västra Sickla får en själ och inte bara ett nytt arkitektoniskt skal.

 

Ett axplock av våra förslag på västra Sicklaön

  • bibliotek och gemensamhetslokaler i Henriksdal och på Kvarnholmen
  • bevara Trolldalen
  • idrottsklustret kvar på Järlahöjden
  • gör plats för fler idrottsytor nära nya bostadsområden i Sicklaområdet
  • hiss för de gamla som bor på Danvikshem
  • en långsiktig lösning på vattenrening i Kyrkviken