Engagera dig!

Som nackabo är du varmt välkommen att delta i våra medlemsmöten som är öppna för alla.
Har du tankar, idéer och frågor om hur Nacka kan förbättras?
Skriv eller ring och prata med

Vill du bli medlem?

Årsavgiften är 100 kr. Inbetalning sker på bankgiro 5640-0708, Nackalistan. Meddela vad betalningen avser, dvs medlemsavgift för år 20XX eller t ex donation.

För övriga frågor mejla info@nackalistan.se

VÄLKOMMEN!