Engagera dig!

Har du tankar, idéer och frågor om hur Nacka kan förbättras?
Skriv eller ring och prata med

Vill du bli medlem?

Att bli medlem innebär att du får alla våra medlemsutskick och kan välja att delta så mycket eller lite som du önskar.

Årsavgiften är 100 kr. Inbetalning sker på bankgiro 5640-0708, Nackalistan. Meddela ditt namn och vad betalningen avser, dvs medlemsavgift för år 20XX eller t ex donation.

För övriga frågor mejla info@nackalistan.se

VÄLKOMMEN!