Här kommer vi snart att lägga upp våra motioner och interpellationer.

Observera att sidan är under uppbyggnad. Du kan alltid kontakta oss på info@nackalistan.se för att få reda på mer. Du kan också hitta inlämnade motioner och interpellationer på www.nacka.se.

Motion, kommunfullmäktige, 2020-06-15: Bygg inte bostäder på Järlahöjdens idrottsytor

Motion, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 2020-06-12: Är inte Älgös skärgårdskaraktär längre viktig för Nacka kommun?

Motion, kommunfullmäktige, 2020-06-12: Tillsätt en kommission för att utvärdera mål, styrning och planering av Nacka bygger stad

Politikerinitiativ, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 2020-06-12: Öppet nämndmöte vid ett tillfälle under 2020

Motion, kommunfullmäktige, 2020-06-05: Allmänna toaletter behövs då Nacka bygger ut och förtätar

Politikerinitiativ, natur- och trafiknämnden, 2020-06-05: Odlingslotter

Motion, kommunfullmäktige, 2020-06-02: Öka säkerheten för bilister under gångbroar

Politikerinitiativ, arbets- och företagsnämnden, 2020-05-18: Kartlägg situationen för de hemlösa i Nacka

Motion, kommunfullmäktige, 2020-04-30: Öppenhet och förtroendeskapande i kommunens arbete

Motion, kommunfullmäktige, 2020-04-17: Byt ut vagnparken på Saltsjöbanan och förbättra driftsäkerheten!

Motion, kommunfullmäktige, 2020-04-17: Motion om Folkets hus i Fisksätra centrum

Motion, kommunfullmäktige, 2020-04-12: Dags för kollektivtrafik till tollare

Motion, kulturnämnden, 2020-02-28: Ekonomiskt stöd till Fisksätra Folkets Hus

Motion, kommunfullmäktige, 2020-02-27: Bygg barnvänliga och ljusa gårdar!

Interpellation, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 2020-02-27: Värna Nackas själ, karaktär och bebyggelsehistoria?

 

Här lägger vi strax upp våra motioner och interpellationer.

Här lägger vi strax upp våra motioner och interpellationer.