Här hittar du våra motioner, interpellationer, enkla frågor och politikerinitiativ.

Du kan alltid kontakta oss på info@nackalistan.se för att få reda på mer. Du kan också hitta inlämnade motioner, interpellationer etc på www.nacka.se.

Interpellation, inskickad 2019-12-16: Investeringar i anläggningar och planer för idrott

Motion, inskickad 2019-11-22: Medborgarna ska kunna lita på och ha förtroende för sin kommun

Motion, inskickad 2019-11-18: Satsa på skolbiblioteken och skolbibliotekarier

Motion, inskickad 2019-11-15: Havsvattnets kvalitet i Baggensfjärden 

Motion, inskickad 2019-11-15: Socialtjänstens läge kräver extraordinära åtgärder

Enkel fråga, inskickad 2019-10-04: Rekrytering av kommande ny stadsdirektör

Motion, inskickad 2019-10-03: Vem dokumenterar Nackas förändring?

Motion, inskickad 2019-10-03: Spara Ryssbergens urskog och dämpa byggnadstakten!

Interpellation, inskickad 2019-09-12: Ska ekbacken offras och trafiksituationen förvärras i Storängen?

Interpellation, inskickad 2019-09-11: Multihallen i Fisksätra

Interpellation, inskickad 2019-09-11: Hur hänger Ältas nya kulturlokaler ihop med nya Stavsborgsskolan?

Motion, inskickad 2019-06-19: Skapa stadspark med biologisk mångfald för djur, växtlighet och miljö

Interpellation, inskickad 2019-06-17: Vad kommer överbyggnaden över Värmdöleden att kosta skattebetalarna i Nacka?

Interpellation, inskickad 2019-06-17: Hur inverkar rådande konjunktur på antal planerade verksamhetslokaler?

Enkel fråga, inskickad 2019-05-24: Enkel fråga till Mats Gerdau om att ge plats åt idrott på Sicklaön 

Enkel fråga, inskickad 2019-05-24: Bör risk- och konsekvensanalysen av tunnelbaneavtalet aktualiseras, revideras och kompletteras?

Interpellation, inskickad 2019-05-24: Vilka insatser har gjorts för Fisksätraskolan?

Motion, inskickad 2019-05-24: Liva upp Nacka med grönska och blommor!

Motion, inskickad 2019-05-16: Minskade barngrupper i förskolan

Enkel fråga, inskickad 2019-04-18: till miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle om Sicklavallen

Enkel fråga, inskickad 2019-04-18: till kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau om långtidsprognosen för kommunens ekonomi

Interpellation, inskickad 2019-04-18: Framkomlighet i Nacka fram till 2035

Interpellation, inskickad 2019-04-18: Hur tillämpas lagen om strandskydd i Skuruparken?

Motion, inskickad 2019-04-18: Utred möjligheten av en idrotts- och friluftsanläggning i Gungviken

Motion, inskickad 2019-04-18: Skapa tysta rum för studier och läsning i Nackas bibliotek

Interpellation, inskickad 2019-03-01: Varför så lång tid före offentliggörande av stenkrossen i Gungviken?

Interpellation, inskickad 2019-01-25: Hur stora är kostnaderna för ersättningsbassängen i Näcken?