Nackalistans mål och budget för 2022

Nackalistan utgår ifrån tre förutsättningar i budgeten: 1) mål och vision, 2) det ekonomiska utrymmet och 3) den pågående klimatkrisen.

De viktigaste områdena för Nackalistans budget 2022 är därför klimatet, välfärd, trygghet och stadsbyggnad. 


Budgeten hittar du här.

Vår budget handlar bland annat om att:

  • Nacka ska bli Sveriges bästa miljökommun - på riktigt
  • Minska byggandet och sänka byggtakten, dra nytta av teknikutveckling inom miljö och klimat
  • Satsa på barn och unga i förebyggande syfte för framtiden, med idrott och kultur där barnen bor
  • Satsa på äldre och deras sociala, fysiska och psykiska välmående
  • En budget i balans på lång sikt