Nackalistan

Aktuellt

2020-02-18

Företagare, vad är viktigast för er?

Nackalistan vill:

  • Prioritera framkomligheten och anpassa byggandet
  • Avsätta mer mark och fler lokaler åt småföretag och lättare industri
  • Underlätta för företag att hitta arbetskraft genom fler hyresrätter