Nackalistan

Aktuellt

2020-11-30

Kompletterande behovsutredning av fotbollsplaner i Nacka kommun, 2020-2040

Nackalistan är stolta över att kunna presentera en kompletterande behovsutredning av fotbollsplaner i Nacka kommun. Utredningen är beställd av Mattias von Malmborg, initiativtagare för Facebook-gruppen Rädda Nackaidrotten och en av många representanter för fotbollen i Nacka, samt Bosse Ståldal, ledamot av Fritidsnämnden och kommunfullmäktige för Nackalistan.

Syftet med utredningen är att undersöka behovet av fotbollsplaner i Nacka Kommun, i dagsläget och i framtiden.

Utredningen bygger på:

  • Information om fotbollsplaner enligt Nacka kommun.
  • Befolkningsprognosen år 2020–2040 från Nacka kommun.
  • Svenska fotbollsförbundets (SvFF) nya rekommendationer om planstorlekar.
  • Bokningsstatistik på fotbollsplaner från Nackas bokningssystem.
Ovan: totalt behov av 11-spelarplaner år 2020. Nedan: totalt behov av 11-spelarplaner år 2040.

Sammanfattningsvis är det totala behovet av fotbollsplaner i dagsläget ca 8 fullstora 11-spelarplaner. Störst är behovet i Norra Boo där det behövs ca 2,5 fullstora 11-spelarplaner, ett behov som kvarstår år 2040. I framtiden år 2040 är det totala behovet 15 fullstora 11-spelarplaner varav ca 7 av dessa behövs på Västra Sicklaön. I rapporten dras slutsatsen att framtida fotbollsplaner bör lokaliseras till Västra Sicklaön i upptagningsområde 1, 2 och 3 samt område 6 eftersom det är i dessa områden den största befolkningstillväxten sker.

Ladda ner hela rapporten här.