Nackalistan

Aktuellt

2021-03-01

Långsiktighet behövs mot kriminaliteten

Närpolis, utökat samarbete mellan kommun, polis och föreningsliv och fler långsiktiga lösningar likt Eskilstuna är bland annat det som behövs för att stävja kriminaliteten i Nacka. Det skriver Mikael Carlsson och Bosse Ståldal i debattinlägget på NVP.se. Nedan följer texten i sin helhet.

Mordbrand i Boo Folkets Hus. Hela huset nerbränt, prislapp uppskattningsvis cirka 30 miljoner. Ständiga nyheter om rån, hot, våldsamma attacker, bilbränder, drogförsäljning och stölder. Rädsla och avtrubbning sprider sig. Även ungdomar drar sig för att vistas i området på kvällar. Fisksätra och Henriksdal är också drabbade. Vad händer när kommunen planerar att öka befolkningen med 50 000 inom 20 år, däribland 8 000 barn/ungdomar, och samtidigt fortsätter med årliga besparingar?

Klockan är fem i tolv. Polis och kommun måste bryta gängkriminaliteten nu, innan den växer sig starkare. Kameror räcker inte långt, de kriminella kan lätt undvika dem. Det måste till en långsiktig storsatsning likt jämnstora kommunen Eskilstuna med största möjliga samverkan mellan kommun, polis, socialtjänst, skola, föreningsliv och medborgare. Avgörande är att kommunen och polisen tar ledningen för att öka tryggheten.

Polisens omorganisation för drygt fem år sedan minskade kraftigt det förebyggande arbetet. Att det var ett stort misstag har många insett, även en och annan länspolismästare. Nackalistan (NL) föreslår än en gång kommunen att göra upp med polisen om att i första hand få närpoliser tillbaka till kommundelarna, och i andra hand få inrätta kommunala poliser genom en skatteväxling. Poliser med uppdrag att kontinuerligt arbeta i kommundelarna likt närpoliserna i Orminge och Fisksätra för 20–25 år sedan.

Kommunen bör också inrätta lokala tjänster som fältassistenter för socialsekreterare. Det förebyggande arbetet måste börja tidigt i skolåldern.

Undertecknade har länge arbetat med och för barn och ungdomar, till exempel genom att bidra till att Nackapolarna bildades och att Nacka åtminstone under några år fick tillbaka närpoliser. Läget har varit oroande förr, men nu är vi djupt oroade över den eskalerande kriminaliteten. Vi är fast beslutna att göra vad vi kan för att bidra till tryggheten.