Nackalistan

Aktuellt

2022-11-07

Mål och budget för 2023

Nackalistans budget för 2023 innebär höjd ambition inom miljö och klimat, minskad stadsbyggnad/markexploatering samt ökad välfärd.

Läs mer om vår budget här.