Nackalistan

Aktuellt

2023-03-10

Pressmeddelande: Nackalistans årsmöte 2023

Några av de närvarande medlemmarna på Nackalistans årsmöte 2023.


Nackas tredje största parti Nackalistan höll årsmöte 9 mars. Mötet beviljade avgående styrelsen ansvarsfrihet och valde en ny styrelse med partiordförande Caroline Dickson i spetsen.

Samtliga poster tillsatta
Samtliga återstående förtroendeuppdrag i nämnder, råd och styrelser tillsattes med nya och nygamla, engagerade medlemmar som ser fram emot att få bidra i lokalpolitiken. Posterna var bordlagda på grund av tidigare avhopp. Nackalistan är ett medlemsstyrt parti, och rätt genomförd tar den demokratiska processen tid – nu är samtliga poster tillsatta.

Enhälliga beslut om ansvarsfrihet 
Inför årsmötet fick Nackalistan 2022 års revisionsrapport. Liksom tidigare år godkände revisorn Hans Juhlin ekonomin. Revisorn godkände också förvaltningsdelen. Revisions­rapporten innehöll dock flera sidor allvarliga anklagelser mot enskilda medlemmar. När informationspunkten om revisionsrapporten var klar valde Hans Juhlin att lämna mötet. Han meddelade också årsmötet att han lämnar Nackalistan. Då frågan om ansvarsfrihet för den gamla styrelsen där Bo Ståldal varit ordförande fram till 7 december kom upp på dagordningen, fanns därför bara ett förslag för årsmötet att ta ställning till, nämligen att bevilja ansvarsfrihet för såväl Bo Ståldals styrelse som den sittande styrelsen. Båda besluten togs enhälligt.

Förändringsprocess inledd 
Nackalistan har nu inlett en nödvändig förändringsprocess med att se över stadgar och införa jävsregler för att undvika den maktkoncentration som tidigare har funnits i partiet. Vi beklagar att före detta medlemmar fortsätter att agera destruktivt i syfte att störa vårt politiska arbete. Trots den senaste tidens turbulens har nya medlemmar tillkommit och gamla medlemmar återkommit. Med en ny, driven partistyrelse står nu Nackalistan starkt och redo att genomföra den politik som vi gick till val på.

För kommentarer och mer information, kontakta:

Mikael Carlsson, oppositionsråd 073-065 97 86
Caroline Dickson, ordförande 070-336 21 16

Nackalistan, 2023-03-10