Nackalistan

Aktuellt

2021-06-10

Nackalistans Kultur- och demokratipris 2021 tilldelas Ältagruppen och Röda Korset i Nacka

Nackalistan har årligen sedan 2008 delat ut ett pris till en förening, nätverk eller person som har gjort en aktuell och relevant insats för demokratin, kulturen eller naturen i Nacka. Priset instiftades av partiet eftersom Nacka kommun slutade att dela ut sitt årliga demokratipris.

Bosse Ståldal (fritidsnämnden), Päivi Dahlin (kulturnämnden) och Lina Olsson (miljö- och stadsbyggnadsnämnden, ältabo) delade idag ut priset till en av de två pristagarna; Ältagruppen, representerade av Martha Bengtsson, Jenny Svanelid och Teresa Lindholm. Motiveringen till priset på 5000 kronor lyder:

"Älta centrum ska byggas om efter drygt 50 år och kulturhuset, blott 10 år gammalt, ska rivas. En grupp med Ältabor och lokala kulturaktörer insåg möjligheten att skapa ett gemensamt kulturcentrum med bibliotek, kulturhus, fritidsgård, möteslokaler och öppen mötesplats för hela Älta.

Genom att samla dessa funktioner i delvis gemensamma lokaler mitt i Älta Centrum skapas mervärde för aktörer och besökare. Men kommunen riskerade att missa chansen.

Sedan 2019 har den så kallade Ältagruppen uppvaktat fastighetsägare, lokala näringsidkare, kommunala tjänstemän. De är rustade med genomtänkta argument och detaljerade ritningar, illustrationer och kravspecifikationer som beskriver deras vision om kulturcentrum. Detta i syfte att skapa något bättre och bestående för nuvarande och kommande Ältabor för närmsta 50 åren.

Ältagruppen har drivit opinion i lokalsamhället genom insändare i lokalpressen, lokalradio, via film, sociala medier och genom öppna möten och manifestationer i Älta.

Numera är de en självklar kraft att räkna med och har varit en sporre för de beslutande i Nacka. Genom sitt tydliga och genomtänkta budskap har de visat att de hör hemma i processen att utforma Ältas kulturcentrum för att nå hela dess potential."