Nackalistan

Aktuellt

2020-06-03

Nackalistans kultur och demokratipriset 2020 går till Skuruparkens vänner

Nackalistan har enhälligt beslutat att årets Kultur- och demokratipris tilldelas Skuruparkens vänner för deras oförtröttlig kamp för att Skuruparken ska bli naturreservat. Förutom hedersbetygelsen får föreningen även 5 000 kr. Föreningens ordförande Gunilla Ingmar  fick motta diplomet på föreningens årsmöte 3 juni. Deltog från Nackalistan gjorde Christina Ståldal och Lina Olsson.

Motivering

Skuruparken som ligger vid Skurusundet i Nacka är ett viktigt friluftsområde för många människor. Den är även hem för många växt- och djurarter och dessutom en kulturhistorisk park från 1700-talet. Denna gröna fristad behöver få ett permanent skydd som naturreservat, då status som grönområde kan upphävas genom ett enda fullmäktigebeslut

Föreningsordförande Gunilla Ingmar med diplom och blombukett samt Nackalistans Christina Ståldal som fick äran att dela ut priset.  
Foto: Lina Olsson

Det insåg Gunilla Ingmar och andra engagerade personer då de för drygt 15 år sedan startade Skuruparkens vänner. Sedan dess har föreningen oförtröttligt försökt förverkliga målet om Skuruparken som naturreservat trots många formella hinder på vägen i Nacka kommun. Varje gång ett nytt stopp har uppkommit så har silverpantrarna (den stora gruppen äldre personer som föreningen mest består av) tagit nya tag och mobiliserat alltmer stöd för sin sak.

Demokratin utövas inte bara på valdagen utan också varje dag däremellan. Skuruparkens vänner och dess ordförande Gunilla Ingmar har gjort ett demokratiskt hästjobb för parkens bevarande. De ger inte upp fast motståndet ibland tycks kompakt. Skuruparkens vänner är en förebild för unga och gamla miljöintresserade personer genom sin kamp för ett naturreservat. Det är ett arbete som förtjänar att uppmärksammas, och föreningen är synnerligen värdiga mottagare av Nackalistans demokrati-och kulturpris år 2020.

För mer information, kontakta: