Nackalistan

Aktuellt

for the plugin to work:
add the following classes to desired outputs:

1. news-date (date)

2. news-title (for heading)

3. news-bio (short description)

4. news-img (image to show)

2022-09-07

Nackalistans ställningstagande vad gäller Jaktvarvet, Saltsjöbaden

Nackalistan välkomnar att den styrande majoriteten efter protester från närboende har beslutat att inte gå vidare med den nuvarande detaljplanen för Jaktvarvet i Solsidan. Vi vill klargöra några punkter, då vi fått många frågor:

  • Nackalistan har sedan länge tagit avstånd från den tänkta planeringen och exploateringen av Jaktvarvsområdet mot bakgrund av de brister och det negativa intrång planen kommer att göra i del av naturmarken.
  • Om en liknande plan uppkommer som alternativ kommer vi även att yrka avslag på den.
  • Nackalistan har begärt att få upp ärendet på bordet till nästa möte i MSN under september och kommer att fråga om fortsatta planer.
  • Nackalistan kommer att skriva ett politikerinitiativ (likande en motion) om förslag på en alternativ utveckling av den redan exploaterade marken där bl a ett seniorboende kan ingå. Detta har bl a önskats av intresserade invånare.

Flygfoto: Nacka kommun