Nackalistan

Aktuellt

2021-02-17

Rädda Hästhagens förskola!

Foto: Google Maps

Alliansen i Nacka vill lägga ner den mycket uppskattade Hästhagens förskola. Grunden för ställningstagandet är ett mycket tunt och bristfälligt underlag.

Frågor vi i Nackalistan ställer oss är:

  • Varför har kommunen inte underhållit fastigheten löpande som alla fastighetsägare behöver göra?
  • Varför får vi inte se underlaget för de mycket höga kostnaderna för renovering av kök mm?
  • Varför har det inte gjorts en löpande underhållsplan av fastigheten över tid?
  • Varför gjordes inte insatser i tid av utbildningsförvaltningen för att förbättra läget?
  • Hur rimmar förslaget med mångfalds- och öppenhetsprincipen?

Hanteringen av ärendet lämnar mycket övrigt att önska avseende tydlighet, transparens, information i tid mm. Medborgares och oppositionspolitikers möjligheter att agera har åsidosatts. Nackalistan känner igen mönstret från avvecklingen av Fisksätra skola som gick till på liknande sätt. Nackalistan är mycket kritiskt till detta och reserverade sig i kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU).

Läs mer i artikeln i Mitt i Nacka.

Skriv gärna på protestlistan!