Nackalistan

Aktuellt

2021-04-21

Se filmen om Älta centrum

Älta centrum står inför om- och tillbyggnad som är välbehövlig och i huvudsak positiv. Trots det beslut som togs av Nacka kommunfullmäktige den 12 oktober är dock flera problem fortfarande olösta. Till exempel måste Nacka kommun komma överens med Trafikverket om Ältavägen.

  • Vi vill att torget blir bilfritt istället för att korsas av en genomfartsgata
  • Vi vill att förskolans gård blir större enligt Boverkets rekommendationer
  • Vi vill att husen byggs så att innergårdarna får mer solljus
  • Vi vill ha yta för studieplatser/läsesal i biblioteket

Den politiska oppositionen bestående av S, NL, MP och V vill mer för Ältabornas räkning. 
Vi måste se det nya centrumet i ett 50-årsperspektiv!