Nackalistan

Aktuellt

for the plugin to work:
add the following classes to desired outputs:

1. news-date (date)

2. news-title (for heading)

3. news-bio (short description)

4. news-img (image to show)

2022-02-08

Skriv under för Sickla idrottspark!

Plats för spontanlek och idrott är nödvändiga delar i att bygga stad och samhälle. Istället för att bygga ytterligare bostäder utan plats för rekreation, är det vid sydvästra Plania högst lämpligt att istället uppföra en ny yta för sport och idrott enligt förslaget Sickla idrottspark.

Nackalistan har gång på gång påtalat det orimliga i att bygga en massa bostäder utan ett uns av tanke på de tillhörande fritidsytor som är en del av ett fungerande samhälle. Nu planeras till och med gamla idrottsytor försvinna till förmån för bebyggelse. Dessutom har vi sponsrat en utredning som visar på kraftig brist på fotbollsplaner i framtiden. Närhet till idrottsanläggningar är avgörande för många barn som vill utöva idrott.

Namninsamling för att få till en folkomröstning pågår just nu, och varje underskrift är viktig för att kunna nå målet om 8000! Läs mer om initiativet Sickla idrottspark i affischen nedan, och besök gärna deras webb.