Nackalistan

Aktuellt

2020-05-19

Tips: styrdokument på nacka.se

Visste du att varje kommun utöver kommunallagen regleras av lokalt beslutade styrdokument? På Nacka kommuns webbsida kan du hitta lokala föreskrifter, de senast beslutade taxorna, reglementen med mera. Samtliga dessa dokument är offentliga handlingar.

Du kan hitta styrdokumenten här.