Nackalistan

Aktuellt

2021-03-08

Vi arbetar för ett bättre Nacka för barn och unga

  • Mer plats för idrott och lek nära barnen
  • Fler bostäder för unga
  • Välförsedda skolbibliotek med kunnig personal på varje skola
  • Närpoliser i alla kommundelar
  • Förebygg missbruk och kriminalitet med fler fältassistenter