Nackalistan

Din kommundel

Rättvisa mellan kommundelarna

Likabehandlingsprincipen ska råda

Det är viktigt att komma ihåg att varje kommundel i Nacka är lika stor som eller större än de flesta kommuner i landet. Nackalistan vill därför satsa på mötesplatser i alla kommundelar, samt grundskolor, kulturhus, bibliotek, fritidsgårdar, idrott, bad och parklekar. När Nacka växer behöver vi fler idrottsytor, utegym och infartsparkeringar, men också kommersiell service av olika slag, t ex lokaler för småföretag, samt även senior-/äldreboenden och bra lokala centrum.

Prioritet för kommundelar och bostadsområden med störst behov

Utveckling och gemenskap uppstår när människor med olika idéer och bakgrund träffas. Därför behövs mötesplatser som är öppna och trygga för alla. Nackalistan har lyckats påverka så att det har blivit ett populärt Folkets hus i Fisksätra och ett kulturhus i Älta. Vi arbetar nu bland annat för att Ältas bibliotek och kulturlokaler ska expandera för att kunna möta befolkningsökningens behov, samt för bibliotek och mötesplatser i Henriksdal där gemensamhetslokaler helt saknas.

Näringslivet som medskapare i ett rikt kultur- och fritidsliv

Dagens och morgondagens välfärd kommer att behöva fler kreativa och engagerade aktörer, företag, föreningar och volontärer för att lyckas bibehålla en god kvalitet. Alla kan bidra till det goda samhället. I Nacka finns det många framgångsrika små och stora företag, och de kan bli ännu fler.

Alla medborgare ska behandlas lika

Avgifter för väg- och VA-utbyggnader i Boo och på Älgö är ett exempel på när likabehandlingsprincipen inte följts. Småfastighetsägare i Nackas andra kommundelar har sluppit att betala den extraskatt som vägavgiften i realiteten är. Nackalistan har sedan start arbetat emot detta.

Hur vill Nackalistan bygga?

Nacka ska byggas med bibehållande av skärgårdskaraktär och grönområden. Det innebär att spara på naturområden och använda sig av ekosystemtjänster och miljövänligt byggande. Fler hus byggs i trä och färre i betong. Vi behöver ha ytbeläggningar i form av grus och annat material som inte är hårdgjort, för mer genomsläpplighet och naturlig dagvattenrening. Vi vill se större ljusa gårdar med växtlighet där barn kan leka, fler solceller på taken och etablering av torghandel. Nybyggnationerna ska i högre grad än idag anpassas till befintlig och gammal arkitektur utan att nödvändigtvis exakt följa den. Takten för byggnationen ska vara så att trafikkaos inte uppstår under längre perioder.

Följande kommuner

Nackalistan valde som enda parti att rösta emot t-baneavtalet 2014 då det inte fanns någon risk- och konsekvensanalys.

Sicklaön

Orminge är det största området med flerfamiljshus i Boo. 

Orminge

Nackalistan arbetar för en varsam utbyggnad av Boo för att bevara områdets unika natur- och kulturvärden.

Boo

Fisksätra är Nackas mest internationella kommundel och har den största mångfalden. 

Fisksätra

Saltsjöbaden började utvecklas som samhälle vid 1900-talets början.

Saltsjöbaden

Trots att 92% av älgöborna önskade behålla ett enskilt huvudmannaskap beslutade majoriteten om kommunalt huvudmannaskap för Älgö.

Älgö

Älta är ett samhälle med nära 13 000 invånare utspritt längs Ältasjöns östra sida.

Älta