Älgö

Skärgårdsö under förvandling

Trots att 92% av älgöborna önskade behålla ett enskilt huvudmannaskap beslutade majoriteten om kommunalt huvudmannaskap för Älgö. De vägkostnader som uppstod på grund av detta blev ca 300 000 – 400 000 kr per fastighet. Visserligen subventionerade kommunen delar av kostnaden, men många fastighetsägare med begränsade tillgångar blev ändå tvungna att flytta ifrån sin älskade skärgårdsö.

Vägar av överdriven standard

Hela vägprojektet har kantats av stora problem, bland annat med dåligt genomförda upphandlingar med bland annat entreprenörer som gick i konkurs. Många invånare kritiserade de överdrivet påkostade vägarna, där arbetet samtidigt inte alltid var väl genomfört. En del av vägen rasade i en kurva och fick återuppbyggas till dyra kostnader.

Bevara Älgös skärgårdskaraktär

Nacka beslöt för ett antal år sedan att Älgös skärgårdskaraktär ska bevaras och värnas. Detta kräver ett aktivt miljötänkande där nybyggandet sker varsamt, och busstrafik och VA utvecklas. På senare år har mycket stora villor byggts på ett okänsligt sätt och områden förtätats, ofta till priset av söndersprängda berg och nedhuggna träd. Det finns glädjande nog också exempel på motsatsen då nya hus byggs som är väl anpassade till omgivande natur.