Fisksätra

Utveckla och stärk Fisksätra

Fisksätra är Nackas mest internationella kommundel och har den största mångfalden. Det är en “mogen” förort där många med utländsk bakgrund kom för någon generation sedan och har sett barn och barnbarn växa upp här. Vi som bor i Fisksätra tycker att här är som en by - även om inte alla känner alla, så känner de flesta igen varandra och kan hitta någon koppling sinsemellan.

Vi i Nackalistan vill utveckla och stärka Fisksätra ytterligare, varsamt och i samråd med de boende.

Fler bostäder och utökad service

Stena fastigheter har planer på att bygga ut Fisksätra med fler lägenheter på parkeringsplatserna. Detta bör ske i nära samråd med människorna som redan bor här, utan att förstöra det unika med Fisksätra och det som präglar området. Nackalistan hade föredragit att Stena fastigheter börjat med att planera de södra parkeringarna, där de nya byggnaderna inte blir lika iögonfallande som på de norra parkeringarna mittemot Saltsjöbanan. Fisksätra är ett välplanerat område som borde bevaras.
Centrum måste rustas upp och moderniseras med mer service så att den blir mer attraktiv för besökare och så att fler affärsidkare vill hyra lokaler där. Kommunens närvaro bör öka i form av ett medborgarkontor med bl a  socialtjänst och vägledning in i arbetslivet.

Skola

Ett samhälle som Fisksätra behöver sammanlänkande ställen som en skola, där barnen lär känna varandra och växer upp tillsammans. Först lades högstadiet i Fisksätraskolan ned 2011, sedan lades hela skolan ned med kort varsel våren 2019. Nu sätter många sitt hopp till att Viktor Rydbergskolan ska lyckas att driva skolan framgångsrikt. Men inte heller stiftelsen VR har någon mirakelmetod, utan ansåg precis som tidigare (kommunala) skolledningar att det behövdes mer resurser. Majoriteten har gått dem till mötes, men det återstår att se om stödet blir långvarigt. Samtidigt hotas nu gamla Alléskolan (senast Akademiska skolan) att rivas till förmån för bostäder. Marken är såld till Rikshem. Där finns dock skyddsrum vars funktion nu måste lösas eller ersättas på något sätt. Och med tanke på mängden barn behöver Fisksätra ha åtminstone två skolor. 

Badmöjligheter

Sedan marinan byggdes ut med 500 nya båtplatser i närheten av den befintliga stranden på Fisksätra holme har oro väckts över kvaliteten på badvattnet och botten vid Fisksätra holme.
Nackalistan anser det självklart att Fisksätraborna ska ha goda badmöjligheter. När simhallsfrågan var på agendan sommaren 2015 var Nackalistan det parti som arbetade mest intensivt med opinionsbildningen.