Saltsjöbaden

Kommundel med oscarianska anor

Saltsjöbaden började utvecklas som samhälle vid 1900-talets början. Till skärgårdsområdet med landsbygd, skog och ängar flyttade konstnärer, företagare, hantverkare, arbetare och andra. Utvecklingen skedde när Saltsjöbanan byggdes och transporter underlättades. Lokalhistorien är full av gamla och nutida kändisar. Skärgårdsnaturen dominerar fortfarande i området som tidigare var en egen kommun och numera kommundel ihop med Fisksätra. Bebyggelsen domineras av villor och radhus. Flerfamiljshus, kommers och kultur finns vid centrumanläggningen Tippen. Planering för ny bebyggelse i centrumområdet har skett de senaste åren och Nackalistan har hittills yrkat avslag på planerna som inte tillräckligt tar hänsyn till invånarnas vilja, skärgårdskaraktären och Tippen som social träffpunkt och handelsplats.

Trafik

Kollektivtrafiken domineras fortfarande av den omtyckta Saltsjöbanan som passerar Fisksätra och Nacka in mot Stockholm och Slussen. Nackalistan ville att Saltsjöbanan ska gå hela vägen till Slussen under ombyggnadstiden, men så blev inte fallet. För några år sedan kom ett förslag om att istället låta tvärbanan gå till Saltsjöbaden. Nackalistan deltog mycket aktivt i att motverka denna plan, eftersom det skulle ha inneburit ett tåg med färre platser än Saltsjöbanan, inte lika snabbgående samt med större risker för krockar med vilt. Slutligen insåg fler det tokiga i planen som lades ned under tystnad.

Bebyggelsekaraktär

Det är viktigt att inte förtäta så mycket, utan behålla de gamla villor som finns och som är värdefulla kulturmarkörer. Omdaningar ska göras med största möjliga försiktighet så att inte området förvandlas till ännu ett modernt lådområde utan hänsyn till tidigare arkitektur och natur. För Grand Hotellområdet finns kapacitet och behov av utveckling så att hotellet med omgivning blir den pärla som det skulle kunna vara.

Trygghet och samvaro

Inga unga får gå under i Nacka eller i Saltsjöbaden. Barn och unga ska kunna känna trygghet, tillit och ha ett bra stöd från vuxenvärlden i sin utveckling. Tidiga förebyggande satsningar och goda resurser för förskolor och skolor behövs för att fånga upp barn och ungdomar med problem. Nackalistan har propagerat för detta sedan start och bland annat motionerat om fast stationerade fältassistenter och lokala poliser. Idrottsytor, kultur och bibliotek, platser för möten och samvaro är viktiga inslag för att skapa ett gott samhälle.