Sidhuvudbild
Meny

DINA REPRESENTANTER

Mikael Carlsson

Micke.jpg

Kommunfullmäktige, oppositionsråd, kommunstyrelsen och dess utskott, Utbildningsnämnden, Nacka stadshus AB. Ordförande.
Kontakt: mikael.carlsson@nacka.se, 073-065 97 86

Christina Ståldal

webbannons-NVP-1.gif

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, Miljö och stadsbyggnadsnämnden, Nacka stadshus AB. Gruppledare och oppositionsrådssekreterare.
Kontakt: christina.staldal@telia.com, 072-550 34 75

Lina Olsson

Lina.jpg

Kommunfullmäktige, Miljö och stadsbyggnadsnämnden, 2:a vice ordförande i Natur- och trafiknämnden, Nacka vatten och avfall AB. Politisk sekreterare.
Kontakt: lina.olsson@nacka.se, 070-698 24 14

Efson Goitom

Efson.jpg

Kommunfullmäktige.
Kontakt: efson.goitom@nacka.se, 070-443 20 33

YuSie Rundkvist Chou

YuSie.jpg

Kommunfullmäktige, Arbets- och företagsnämnden och ersättare i dess utskott. Politisk sekreterare.
Kontakt: yusie.rundkvist-chou@nacka.se, 070-928 27 68

Bosse Ståldal

Bosse.jpg

Kommunfullmäktige (ersättare) och Fritidsnämnden.
Kontakt: bosse.staldal@nacka.se, 070-699 10 53

Shahin Malak

Shahin.jpg

Kommunfullmäktige (ersättare), Socialnämnden och dess utskott.
Kontakt: shahin.malak@nacka.se

Lamin Jatta Modigh

Lamin.jpg

Ersättare i kommunfullmäktige, Nacka Energi AB och Kulturnämnden.
Kontakt: lamin.jattamodigh@nacka.se

Kristina Granlund

Kristina.jpg

Överförmyndarnämnden, Brottsförebyggande rådet, Nacka energi AB. Politisk sekreterare.
Kontakt: kristina.granlund@nacka.se, 070-643 57 94

Torgny Domeij

Togge-varm.jpg

Val- och demokratinämnden.
Kontakt: torgny.domeij@nacka.se

Carin Larsson

Carin.jpg

Natur- och trafiknämnden, Äldrenämnden.
Kontakt. carin.larsson@nacka.se

Ann Sundberg

Ann-varm2.jpg

Val- och demokratinämnden.
Kontakt: ann.sundberg@nacka.se

Hans Larsson

Hans-L-varm2.jpg

Nacka vatten och avfall AB.
Kontakt: hlarsson365@gmail.com

Päivi Dahlin

Paivi-varm2.jpg

Kulturnämnden, Äldrenämnden.
Kontakt: paivi.dahlin@nacka.se

Ingela Walck

Ingela-varm2.jpg

Revisor.
Kontakt: ingela.walck@nacka.se

190319-bil-o-trafik.jpg

190313-Barn-o-familj.jpg

190306-Gungviken-1.jpg

190306-Gungviken-2.jpg

190219-annons-naringsliv-JPG.jpg

190205-annons-miljo.jpg

Bokslut-2019-topp.jpg

Bokslut-2018-botten.jpg

nl_rollup_850x2150.jpg

Tackannons-NVP.jpg

M-ljuger.jpg

Helsidan-sista-veckan-.jpg

Bromsa-byggandet-aug.jpg

Nacka-bygger-ko-3.jpg

webbannons-NVP-1.gif

Natur-och-gronomraden.jpg

Valfolder sidan 1

sid-1-valfolder.jpg

Valfolder sidan 2

sid-2-valfolder.jpg

Valfolder sidan 3

sid-3-valfolder.jpg

Valfolder sidan 4

sid-4-valfolder.jpg

Seniorer-annons-NVP.jpg

Fulskatten-jpg.jpg

Någon gång borde de andra partierna vakna. Skatt på något man redan betalt för! Har man köpt en fastighet ingick ju vägen som en del av kostnaden. Annars hade ju fastigheten eller tomten varit billigare utan väg. Det är klart att nyttan med vatten och avlopp, som dras i eller intill vägen, är OK à 208 000 kr. Men att därutöver betala för befintliga och allmänna vägar, lek- och badplatser ännu en gång är ju stötande. Bara ett sätt att kamma hem mer skatter.

INGA-UNGA-FaR-Ga-UNDER.jpg

NACKA-BYGGER-Ko-jpg.jpg

Annons-NVP-Varna-Nackas-framtid.jpg

Konstantin - 2017 års demokratipristagare

Konstantin Irina

Nackalistans kultur- och demokratipris 2017 på 10 000 kr går i år till Konstantin Irina som oförtröttligt har arbetat med att sprida kunskap om kultur, natur och miljö och stadsbyggnadsplaner i och kring Henriksdalsberget. Genom hans arbete har gemenskap, stolthet och demokrati ökat i området. Nackalistan hoppas att hans exempel ska spridas till många andra bostadsområden. Vi vet att prispengarna kommer till nytta i det fortsatta arbetet. Tack Konstantin för dina fina insatser för demokratin i Nacka!

Guds Hus - 2016 års demokratipristagare

Guds-hus-1.jpg

Nackalistan har delat ut årets Demokrati och kulturpris till GUDS HUS i Fisksätra. Priset är på 10 000 och mottogs tacksamt av två representanter för verksamheten. som drivs av de stora religiösa samfunden. De har skapat en mötesplats där man samarbetar med respekt för varandras särart, olikheter och likheter. Genom att öppet, ärligt och generöst lyssna på och försöka förstå den andre och med mod att möta varandra och vår omvärld. Därmed skapar GUDS HUS en mycket viktig plattform för utveckling av demokrati, fred och kulturell mångfald som borde få många efterföljare.
På bildens syns från vänster:Stefan Hercfeld, katolska kyrkan, Shahin Malak, vice ordförande Nackalistan, Awad Olwan, imam. Svenska kyrkan var förhindrad att delta. Mer info: http://www.gudshus.se..

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in