Nackalistan

Kort historik

Bakgrund och kort historik

Året var 2005. Allt fler Nackabor upplevde att kommunen inte lyssnade på dem i stadsplanefrågor. Det fanns också stark kritik mot att kommunen tvingade småhusägare att betala hundratusentals kronor för befintliga vägar som de boende redan hade betalat för. Närpolis och fältassistenter försvann och det socialt förebyggande arbetet lades ned. Detta och mycket annat ledde till att Nackalistan bildades. Viktigt var att partiet skulle vara oberoende av de etablerade riksdagspartierna som inte svarade upp mot behoven på det lokala planet i kommunen. De etablerade partierna försökte placera in Nackalistan på den traditionella höger-vänsterskalan, men de har till dags dato inte lyckats med detta.

Nackalistan ställde för första gången upp i kommunvalet 2006 och fick två mandat i kommunfullmäktige. I valet 2014 fick vi 7,1 procent av rösterna vilket gav fyra mandat och plats i de åtta största nämnderna. 2018 växte vi till 8,7% och blev därmed kommunens fjärde största parti, endast M, S och C är större.

Sedan starten har vi gjort skillnad i många frågor, som till exempel att få närpolis och socialt förebyggande arbete tillbaka, kulturhus i Älta, uppmärksammandet av slöseriet kring Danvikslösen samt bevarande av Saltsjöbanan och naturområden. Vi har blåst i visselpipan mot kommunens felaktiga svar i en miljöenkät, stadshusskandalen, fogdefasoner mot småhusägare, slöseri med skattemedel, brister i underhåll av fastigheter och VA-nät samt ledning, styrning och i den demokratiska processen.

- För oss är det resultatet som räknas, inte makten i sig, säger Christina Ståldal, en av Nackalistans grundare.

Nackalistan är ett

obundet politiskt parti

Som ställer upp i kommunalvalet i Nacka kommun.
Vi är medlemmar i Lokala partiers nätverk