Arbete och företagande

Nackabor ska ha god tillgång till arbetsmarknaden och företag i Nacka ska ha god tillgång till kompetenta medarbetare. 

Nackabors utbildningar och erfarenheter ska tas tillvara. Utbildningar ska valideras om behovet finns och personer ska snabbt kunna komma ut på arbetsmarknaden och bli en tillgång genom sina kompetenser. Det bör skapas mötesplatser i olika kommundelar där blivande företagare får hjälp. Många personer från andra länder som har kommit hit har varit företagare/entreprenörer i liten eller större skala i sina hemländer. Genom en bra språkutbildning, praktik och kontakt med föreningsliv och civilsamhälle kan de få en snabbare nystart i Nacka.

Kompetensförsörjning och bostad hänger ihop

Nacka lider brist på t ex förskollärare, vårdbiträden och undersköterskor. I ett läge när företagen har svårt för att hitta matchande kompetens och prognoserna samtidigt förutsäger en höjd arbetslöshet är arbetsbefrämjande insatser särskilt viktiga, speciellt inom bristyrkesutbildningar. Här borde kommunen vara offensiv och hitta fler vägar till utbildning och försörjning.