Mål och budget 2023

Nackalistans mål och budget för 2023

Nackalistans förslag till budget 2023 innebär en satsning på tre stora områden:
1) ökad välfärd

2) minskad stadsbyggnad/markexploatering samt

3) höjd ambition inom miljö och klimatarbetet.

Vår budget innebär att Nacka kommun kan:

  • öka resurser till skola och förskola, med färre barn i varje grupp
  • förbättra äldreomsorgen
  • storsatsa på idrott med fotbollsplaner och idrottshallar i centrala lägen
  • erbjuda fritidsklubb för barn som inte längre får vistas på fritidshem
  • instifta Skuruparkens och Svindersvikens naturreservat (Trolldalen, Svindersvik, Ryssbergen, Finnberget)
  • minska stadsbyggnad och annan exploatering i Nacka för att bevara grönområden, minska trafiken och undvika skenande kommunala skulder
  • införa en ny miljönämnd med ansvar för miljö- och klimatarbetet och kommunens totala koldioxidbudget