Motioner & Interpellationer

Här hittar du våra motioner, interpellationer, enkla frågor och politikerinitiativ.

Du kan alltid kontakta oss på info@nackalistan.se för att få reda på mer. Du kan också hitta inlämnade motioner, interpellationer etc på www.nacka.se.