Omsorg och stöd

Fler Nackabor behöver idag hjälp och stöd från socialtjänsten. Då måste verksamheten riggas efter de nya förutsättningarna. Att snåla här kostar ofta betydligt mer i framtiden.

Det ska vara enkelt att kontakta socialtjänsten och de digitala tjänsterna får gärna utvecklas, men det mänskliga mötet måste alltid vara i fokus. Bemötandet ska präglas av professionalism och humanism med ett positivt framtidsperspektiv.

Missbruk, våld, spelberoende eller svårigheter att få jobb eller bostad måste hanteras i samverkan mellan sociala myndigheter och individen. Våld mot vuxna eller barn får inte förekomma, sådana förövare måste ställas inför rätta och få behandlande insatser. Ett aktivt kontaktarbete ska finnas för att motverka rekrytering av personer i Nacka till terrororganisationer. Hedersförtryck ska bekämpas genom utbildningsinsatser i samband med t ex SFI-studier.

Förbättra personalvården

Det har varit en alldeles för hög personalomsättning inom socialtjänsten de senaste åren, med en närmast krisartad situation. Det får inte fortgå eftersom det kostar stora pengar och i värsta fall liv. Verksamheten behöver kontinuitet, trygghet, professionalism och en arbetsglädje som gör att personalen stannar. Nackalistan vill utreda möjligheten att erbjuda socialsekreterare 80 procents arbetstid med full lön efter att de har arbetat i tre år inom verksamheten i Nacka. Detta för att motivera personalen att stanna och bidra till långsiktighet i verksamheten. Finansiering görs genom en kraftigt successivt minskad rekrytering av konsulter.